KOMPLEMENTA s.r.o.

účetnictví a daně jednoduše, spolehlivě a bez starosti

daňový Kalendář 2020

Aktuálně je platnost kalendáře s ohledem na situaci s koronavirem pozastavena. 

Sledujte stránky: https://www.mfcr.cz/

Zpět na Úvod

LEDEN

9. ledna
spotřební daňsplatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20. ledna
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20. ledna
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. ledna
spotřební daňsplatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
27. ledna
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019
spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
31. ledna
biopalivahlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2019 (formulář k přiznání k dani silniční)
daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020 (formulář k přiznání daně z nemovitých věcí)
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

ÚNOR

10. února
spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17. února
daň z příjmůučinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20. února
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. února
spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25. února
spotřební daňdaňové přiznání za leden 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za leden 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za leden 2020
kontrolní hlášení za leden 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020

BŘEZEN

2. března
daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. března
spotřební daňsplatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
16. března
daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
20. března
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
25. března
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za únor 2020
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za únor 2020
kontrolní hlášení za únor 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020
26. března
spotřební daňsplatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
31. března
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

DUBEN

1. dubna
daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
9. dubna
spotřební daňsplatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. dubna
daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. dubna
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň k MOSS
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. dubna
spotřební daňsplatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
27. dubna
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
spotřební daňdaňové přiznání za březen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020
30. dubna
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020
energetické daněpodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

KVĚTEN

11. května
spotřební daňsplatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20. května
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. května
spotřební daňsplatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za duben 2020
kontrolní hlášení za duben 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020

ČERVEN

1. června
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
9. června
spotřební daňsplatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. června
daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
22. června
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. června
spotřební daňsplatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. června
spotřební daňdaňové přiznání za květen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za květen 2020
kontrolní hlášení za květen 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020
30. června
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
Oznámení CRS (GATCA)podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCApodání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČERVENEC

1. července
daň z příjmů
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
10. července
spotřební daňsplatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. července
daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
20. července
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň k MOSS
27. července
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020
spotřební daňsplatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020
30. července
energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. července
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020

SRPEN

10. srpna
spotřební daňsplatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20. srpna
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. srpna
spotřební daňsplatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. srpna
spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za červenec 2020
kontrolní hlášení za červenec 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020
31. srpen
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020
daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

ZÁŘÍ

9. září
spotřební daňsplatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. září
daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
21. září
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. září
spotřební daňsplatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. září
spotřební daňdaňové přiznání za srpen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za srpen 2020
kontrolní hlášení za srpen 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020
30. září
daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

ŘÍJEN

12. října
spotřební daňsplatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. října
daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2020
20. října
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. října
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020
spotřební daňsplatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020
30. října
energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. října
daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

LISTOPAD

2. listopadu
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
9. listopadu
spotřební daňsplatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20. listopadu
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. listopadu
spotřební daňsplatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. listopadu
spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za říjen 2020
kontrolní hlášení za říjen 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020
30. listopadu
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

10. prosince
spotřební daňsplatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosince
daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
21. prosince
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
28. prosince
spotřební daňsplatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za listopad 2020
kontrolní hlášení za listopad 2020
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020
31. prosince
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020

zdoj: https://www.penize.cz/dane/danovy-kalendar

Zpět na Úvod