KOMPLEMENTA s.r.o.

účetnictví a daně jednoduše, spolehlivě a bez starosti

přehled námi nabízených služeb

ÚČETNICTVÍ

 • Vedení podvojného účetnictví i podvojného účetnictví, které podléhá auditu
 • Zkušenosti s vyhodnocováním technického zhodnocení u majetku dle Zákona o dani z příjmu, jeho prodejem apod.

MZDY

 • Vedení a zpracování mzdové agendy
 • Vedení daňové evidence (zejména pro advokáty)
 • Vedení nejen u společností (akciové společnosti, společnosti s ručením omezným), ale i vedení účetnictví u neziskových organizací a zapsaných spolků

DANĚ

 • Zpracování daňových přiznání právnických osob
 • Zpracování daňových přiznání fyzických osob
 • Zpracování přiznání k DPH, Kontrolních hlášení a Souhrnných hlášení
 • Zpracování přiznání k DPH u přenesené daňové povinnosti (Slovensko
 • Zpracování přiznání k Silniční dani
 • Zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí
 • Zpracování daňových přiznání fyzických osob
 • Zpracování přiznání k DPH, Kontrolních hlášení a Souhrnných hlášení
 • Zpracování přiznání k DPH u přenesené daňové povinnosti (zahraničí)
 • Zpracování přiznání k Silniční dani
 • Zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 • Spolupráce našich zaměstnanců s daňovými poradci a auditory

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

 • Ekonomické poradenství (konzultace týkající se Zákonů o danich z příjmů, Evidenci tržeb, Zákona o dani z přidané hodnoty, spotřebních daní, dani silniční, dani z nemovitých věcí, zákonná opatření Senátu k dani z nabytí nemovitých věcí, české účetní standardy.

KONZULTACE

 • Konzultace týkajících se vybraných pokynů Ministerstva financí a vyhlášek a konzultace týkající se zaměstnanců dle Zákoníku práce, cestovních náhrad při pracovní cestě, stravného, Vyhlášky č.401/2017 Sb. O stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného apod.


Zpět na Úvod