KOMPLEMENTA s.r.o.

účetnictví a daně jednoduše, spolehlivě a bez starosti

Ceník služeb

Ceník účetních služeb společnosti Komplementa s. r. o.
Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH

 • Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) - stanovené paušální částkou za měsíc – dle dohody a uzavřené smlouvy (záleží na počtu účetních položek). Paušální částka zahrnuje vedení komplexní daňové evidence, vypracování daňového přiznání, účetní závěrky, přehledu pohledávek a závazků. Cena pro OSVČ od 300,--Kč/měsíc pro neplátce DPH, OSVČ – plátce DPH cena od 500,--Kč/měsíc. Záleží na počtu položek v účetním deníku zda do 50 či nad 50.


 • Vedení podvojného účetnictví – stanovené paušální částkou za měsíc – dle dohody a uzavřené smlouvy (záleží na počtu účetních položek). Zahrnuje pro plátce DPH vypracování Přiznání k DPH, Kontrolních hlášení, kompletní podvojné účetnictví, vypracování Rozvahy, výsledovky a Účetní závěrky k 31.12. daného kalendářního roku, Přiznání k dani právnických osob, zaúčtování kompletní mzdové agendy. Dalším kritériem je počet položek v účetním deníku.

 • Cena za účetní položku v účetním deníku ve výši 5,- Kč v daňové evidenci, neplátce DPH.


 • Cena za účetní položku v účetním deníku ve výši 7,- Kč v daňové evidenci, plátce DPH.


 • Cena za účetní položku v účetním deníku pro firmy, plátce DPH ve výši 10,- Kč v podvojném účetnictví
  – rozlišuje se plátce DPH a neplátce.


 • Cena za vypracování Daňového přiznání fyzických osob ve výši od 1 190,- Kč


 • Cena za vypracování Daňového přiznání právnických osob ve výši 3 339,- Kč


 • Cena za vypracování Přiznání k DPH ve výši 500 - 1 000,- Kč
  (podle počtu položek – rozlišuje se do 50 a nad 50 položek)


 • Cena za vypracování Kontrolního hlášení ve výši 500-1 000,- Kč


 • Cena za vypracování Souhrnného hlášení ve výši 1 500,- Kč
  (zda se jedná o přenesenou daňovou povinnost)


 • Cena za vypracování Daňového přiznání k silniční dani ve výši 399,- Kč


 • Cena za vypracování Daňového přiznání k nabytí nemovitosti ve výši 490,- Kč
  (záleží, zda se jedná o nabytí jedné nebo více nemovitostí, potom při vyšším počtu nemovitostí je cena vyšší).


 • Mzdová agenda – kompletní vedení mezd – cena záleží na velikosti firmy, počtu zaměstnanců. Agenda zahrnuje Vyúčtování záloh na dani z příjmů, DPP – vyúčtování srážkové daně, mzdové listy, výplatní listy, evidenční listy atd.


 • Kompletní archivace účetních dokladů jak v elektronické podobě (flash disk), tak v papírové podobě originály dokladů uloženy v šanonech


 • Účetní doklady je schopna naše firma si u Vás vyzvednout, dle Vašich časových možností a komplexně zpracovat


 • Ekonomické poradenství – konzultace, týkající se účetnictví a daňových přiznání a daňové problematiky
  – cena za 1 konzultaci – 1 350,-Kč


 • Konzultace s daňovým poradcem – přefakturace faktury od danového poradce
  (cca 2 420,-Kč za jednu základní konzultaci včetně DPH).


 • Konzultace s auditorem (cena dohodou podle náročnosti konzultace)

Zpět na Úvod